Sustina - ENEOS Motorový olej

ENEOS SUSTINA - revoluce v olejích

 

Výhoda - Prokázaná 2% zvýšení úspory paliva oproti olejům GF-4:

Sustina využívá vlastní Nippon Oil „W BASE“ technologii olejového základu, jejímž výsledkem je vysoce stabilní olej ve všech teplotních režimech.
Olej vyrobený technologií SUSTINA je velmi tekutý při nízkých teplotách, významě snižuje třecí ztráty motoru a tím zvyšuje účinnost paliva o více jak 2% při srovnání se současnými oleji specifikace GF-4 stejné viskozity.

 

W BASE technologie - Vysoký viskozitní index základového oleje

Běžný syntetický základový olej je tvořen uhlovodíkovými molekulami s kruhovou strukturou. Při pohybu se tato struktura molekul má snahu do sebe zaklesnout  a zpomalit svůj pohyb, to se děje především u nízkých teplot oleje kdy je viskozita oleje vysoká.

 

Běžný syntetický základový olej je tvořen uhlovodíkovými molekulami s kruhovou strukturou. Při pohybu se tato struktura molekul má snahu do sebe zaklesnout  a zpomalit svůj pohyb, to se děje především u nízkých teplot oleje kdy je viskozita oleje vysoká.

ENEOS-Sustina-2W BASE technologie restrukturalizuje uhlovodíkovou strukturu na přímou linii umožnující bezkolizní pohyb molekul při velice nízkých teplotách a snižuje tím třecí ztráty motoru a znižuje spotřebu paliva.

 

pistons-hu

Výhoda – větší životnost a čistota motoru

SUSTINA motorový olej s aditivy zajišťující vyjímečnou dlouhodobou čistotu motoru. SUSTINA používá bezsírnaté ZP přísady, patentované aditivum zásadně omezuje vznik kyselin síry a udržuje motor ve vyjimečné čistotě bez úsad po celou dobu jeho provozu.

 

ZP Technologie – Bezsírnatá aditíva

Většina současných olejů obsahují aditiva pro zabezpečení čistoty oleje na bázi zinku, ZinkDialkylDithiofosfátu (ZDDP/ZDTP) k zabezpečení motoru proti opotřebení.
K dosažení čistoty motorových součástek jsou používány detergenty pohlcující prach a nečistoty z kritických míst, které jsou následně filtrovány.

 

sulfur free-hu
Typický ZDDP je přísada zamezující kontakt kov-kov a vytváří ochranou vrstvu na součástkách. Tyto přísady obsahují síru, jenž při vyšších teplotách spolu s vodou a kyslíkem vytváří kyseliny síry. Tyto kyseliny následně degradují detergentní aditiva v oleji. Tyto se vyčerpávají, olej již dále neváže nečistoty a saze, a následuje jejich usazování na součástkách motoru. Sustina je vyrobena na bázi ZP technologie s revolučním novým aditivem proti opotřebení, které již neobsahuje síru. Absence síry v oleji zamezí jeho degradaci a zvyšuje  jeho schopnosti proti opotřebení přičemž motor zůstává bez karbonových úsad. Viz. obrázek.

 

ENEOS Sustina 0W-50

ENEOS Sustina 5W-30

ENEOS Sustina 5W-40

0W-50 ENEOS Sustina

5W-30 ENEOS Sustina

5W-40 ENEOS Sustina