Vývoj technologie JAST: JXTG Ash Softening

Diverzifikace v lodních olejích a lodních palivech
Motorový olej má několik funkcí. Jednou z nich je důležitá ochrana motoru proti korozi neutralizací kyseliny sírové, která se vytváří reakcemi zahrnujícími síru v palivu. Tato kyselina je neutralizována alkalickými složkami (hlavně uhličitanem vápenatým) obsaženými v přísadách nazývaných kovové detergenty. Obzvláště oleje pro námořní motory jsou formulovány s vyššími hladinami kovových detergentů, protože lodní motory často běží na paliva (těžký olej) s vysokou koncentrací síry.